Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος

Δικαιολογητικά     

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ     

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Σε κάθε περίπτωση που το κτίσμα είναι:

Εκτύπωση