Βεβαίωση τετραγωνικών για σύνδεση κοινόχρηστων χώρων με ΔΕΗ (Επιχειρήσεις)

Δικαιολογητικά     

Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία

Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας

Πυλωτή σε τ.μ.(όσο είναι και η πλάκα του Α΄ορόφου)
Είσοδος κτηρίου σε τ.μ.
Υπόγειο: εμβαδό σε τ.μ. με αναλυτική περιγραφή (αποθήκες σε τ.μ., parking σε τ.μ., μηχανοστάσιο,λεβητοστάσιο,διάδρομος,κλιμακοστάσιο υπογείου σε τ.μ.και σύνολο υπογείου σε τ.μ.)
Κλιμακοστάσια ανά όροφο με τους διαδρόμους ανά τ.μ.
Δώμα (κατάληξη ασανσέρ)
Σύνολο κοινόχρηστων χώρων σε τ.μ.
Σε περίπτωση πολυκατοικίας που κάποιο διαμέρισμα ηλεκτροδοτεί την αποθήκη θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής     

Εκτύπωση