Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης

Δικαιολογητικά     

Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία

Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής     

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Το τέλος καθορίζεται από τον τύπο:
Σύνολο εκροών ΦΠΑ Χ 5/105(για τα νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού, καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης, καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ και χορευτικά κέντρα με μουσική)
Σύνολο εκροών ΦΠΑ Χ 2/105(για κάθε είδους και ονομασίας καταστήματα, εφόσον κατά τη άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, καντίνες, κέντρα διασκέδασης εντός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οργανωμένα τμήματα πώλησης ετοίμων φαγητών, σούπερ μάρκετ, ενοικιάσεις αυτοκινήτων)
Σε περίπτωση που η πληρωμή είναι εκπρόθεσμη, υπάρχουν προσαυξήσεις.

Εκτύπωση