Δήλωση Γέννησης

Δικαιολογητικά     

Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία

Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής

Διευκρινιστικά στοιχεία

Η Ληξιαρχική πράξη γέννησης εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου, στον οποίο γεννήθηκε το τέκνο. Επομένως ο Δήμος την χορηγεί μόνο για άτομα που γεννήθηκαν στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Εάν η γέννηση έγινε σε μαιευτήριο που ανήκει σε άλλο Δήμο, αρμόδιο είναι το Ληξιαρχείο του οικείου δήμου.
Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 10 ημερών από τον τοκετό, αλλιώς επιβάλλεται το ποσό των 4,50€ αν γίνει μέσα σε 3 μήνες + 10 μέρες από τον τοκετό και "πρόστιμο" 13,5€ αν γίνει αργότερα.
Περιλαμβάνει και υιοθεσίες.  

Για γεγονότα που έχουν αμετάκλητη από 08-05-2013 και μετά ισχύει ο νέος Ληξιαρχικός Νόμος 4144/2013 άρθρο 49.
Το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ αν ο υπόχρεος δηλώσει την γέννηση μετά τις 10 ημέρες και σε 300 ευρώ αν μετά την πάροδο αυτών των ημερομηνιών παρέλθει και επιπλέον χρόνος ενενήντα ημερών.

Εκτύπωση