Δήλωση Τ.Α.Π.

Δικαιολογητικά     

A) Δήλωση οικοπέδου:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχει γίνει σύσταση:

Β) Δήλωση κτίσματος:

Πρέπει να έχει δηλωθεί το οικόπεδο ή το τμήμα οικοπέδου που αναλογεί στο κτίσμα, όπως προηγουμένως.
Έντυπο δήλωσης κτίσματος (παρέχεται από το Δήμο μας)
Φωτοτυπία συμβολαίου ή σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας όπου φαίνεται η επιφάνεια του κτίσματος και πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών (ΑΦΜ, αρ.ταυτότητος, δ/νση κατοικίας κλπ)
Φωτοτυπία της άδειας οικοδομής (Έτος έκδοσης άδειας οικοδομής).
Αν δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και δεν υπάρχει συμβόλαιο, όπου να φαίνεται η επιφάνεια του κτίσματος, και μόνο τότε προσκομίζεται βεβαίωση πολιτικού μηχανικού, που βεβαιώνει την επιφάνεια του κτίσματος.
    
ΠΡΟΣΟΧΗ :
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ο ΝΕΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ Ή ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ.

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής Βεβαίωση

Εκτύπωση