Δήλωση Θανάτου

Δικαιολογητικά     

Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία

Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής

Διευκρινιστικά στοιχεία

Ο θάνατος δηλώνεται στο Δήμο που συνέβη το γεγονός ή στο Δήμο που θα γίνει η ταφή.
Η δήλωση πρέπει να γίνεται πριν την ταφή, ειδάλλως η υπόθεση παραπέμπεται στον εισαγγελέα.
Περιέχει: Πιστοποίηση Θανάτου και Άδεια Ταφής.

Εκτύπωση