Μεταδημότευση ενός μόνο ατόμου λόγω γάμου

Δικαιολογητικά     

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής Δήλωσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Η διαδικασία αυτή ακολουθείται όταν ο/η σύζυγος είναι ήδη εγγεγραμμένος/η στο Δήμο μας και θα πρέπει να εγγραφεί και το άλλο μέλος.
Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:

Εκτύπωση