Άδεια Πολιτικού Γάμου

Η υποβολή των δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας γάμου, γίνεται τις εργάσιμες ημέρες 9:00 - 15:00 απο τον ενδιαφερόμενο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
Η άδεια εκδίδεται μετά την παρέλευση οκτώ (8) με την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Μεταβείτε στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

Εκτύπωση