Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου

Δικαιολογητικά     

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής Δήλωσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Η διαδικασία αυτή ακολουθείται όταν και οι δύο σύζυγοι είναι δημότες στο Δήμο μας.
Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:

Εκτύπωση