Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο δημοτολόγιο

Δικαιολογητικά     

Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής

Διευκρινιστικά στοιχεία

Η προθεσμία δήλωσης είναι τριάντα μέρες από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητος η δικαστική απόφαση. Για καθυστέρηση μέχρι ενενήντα ημερών επιβάλλεται πρόστιμο 4,5€ και για πάνω από ενενήντα μέρες 13€.

Εκτύπωση