Πιστοποιητικό Γέννησης

login small

Δικαιολογητικά     

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού     

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις
 
Στην παραλαβή εκτυπώνεται η αίτηση
Επειδή τα δικαιολογητικά ποικίλουν κατά περίπτωση, επικοινωνήστε απαραιτήτως με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου (βλ. παραπάνω).
Εάν πρόκειται για πιστοποιητικό γέννησης για κάθε νόμιμη χρήση, ισχύουν τα παραπάνω.

Για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας δεν απαιτείται πλέον πιστοποιητικό για έκδοση ταυτότητας από τον Δήμο, απευθύνεσθε κατ΄ ευθείαν στο Αστυνομικό τμήμα.
Για έκδοση διαβατηρίου για ανήλικο/η και πάλι απευθύνεσθε κατ΄ευθείαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.
Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:

Εάν πρόκειται για πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (για τέκνα κάτω των 12 ετών), εφόσον αυτό εκδίδεται από το Δήμο, θα πρέπει να προσέλθει ο ίδιος ο γονέας του τέκνου, ενώ απαιτούνται επιπλέον:

Παρουσία του τέκνου και
Μία φωτογραφία του τέκνου
Είναι όμως δυνατό, εάν δεν συντρέχουν οι δύο αυτές προϋποθέσεις, να χορηγηθεί από το Δήμο ειδικό πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου και η ταυτοπροσωπία να γίνει κατόπιν στο Αστυνομικό Τμήμα (με παρουσία του τέκνου και φωτογραφία).

Εκτύπωση